IMPRINT
Polski   English
HOME

AKTUALNOŚCI

7 listopada 2008

Pałac Kultury i Nauki, Sala im. L. Rudniewa

W godzinach 10-15 odbyła się w ramach Triennale IMPRINT 2008 Konferencja: Panel filozoficzny "Zderzenia cywilizacji". W części pierwszej, zatytułowanej Gutenberg versus Microsoft, wystąpili: prof. Maria Poprzęcka (prowadząca panel), prof. Waldemar Baraniewski – historycy sztuki, profesorowie UW – i prof. Maciej Buszewicz, artysta grafik i pedagog ASP. W drugiej części, pod tytułem Potrzeba wtórnej naiwności, uczestniczyli: prof. Zofia Rosińska i Tomasz Stawiszyński – filozofowie z UW – oraz prof. Ewa Walawska, artysta grafik i pedagog ASP, a także Bogusław Deptuła, krytyk sztuki.

"Czy wraz z zapowiadanym zmierzchem epoki Gutenberga, epoki druku wypieranego przez technologie digitalne należy oczekiwać także schyłku grafiki? [...] Rodzi się wiele pytań. Czy "grafika komputerowa" to tylko nowa technika, czy też odprysk fundamentalnych przekształceń otaczającej nas wizualności? Czy zaś "grafika warsztatowa" to tylko piękny i szlachetny, ale zamknięty rozdział sztuki? Czy należy bronić tradycji i tradycyjnego warsztatu? Czy może, nawiązując właśnie do pojęcia "imprint", otworzyć się na wszelkie działania, będące odciskiem, odbiciem, śladem? Ujrzeć początek grafiki nie w ksylograficznych klockach, lecz w tajemniczych odbiciach dłoni na ścianach paleolitycznych jaskiń, co czyni ją jednym z pierwotnych ludzkich działań i potrzeb?"
(Maria Poprzęcka).

"Przywołanie kategorii "naiwności wtórnej" ma na celu zwrócenie uwagi na możliwe rozumienie przemian, które zachodzą w sztuce (grafice) i jej odbiorze, oraz na warunki możliwości zaistnienia w niej zderzenia cywilizacji. Nie zawsze bowiem sztuka staje się polem, gdzie owo zderzenie się ujawnia. W swoim wystąpieniu stawiamy dyskusyjną tezę, że zderzenie, styk, czy ujawnienie się różnorodności cywilizacyjnej jest łatwiejsze w obszarze grafiki tradycyjnej niż grafiki komputerowej."
(Zofia Rosińska).

"Z perspektywy własnych doświadczeń cenię wysoko wirtuozerię i sprawność poruszania się w nieogarnionym obszarze grafiki, ale mam też świadomość, iż doskonałość warsztatowa nie stanowi wartości odrębnej, oderwanej od  wymiaru mentalnego dzieła; obserwuję jednak, iż zasada komplementarności tych dwóch elementów bywa nader często zachwiana."
(Ewa Walawska).

IMPRINT - Wystawa
IMPRINT - Konferencja
IMPRINT - Konferencja
IMPRINT - Konferencja
IMPRINT - Konferencja
IMPRINT - Konferencja
Fotografie: Wojciech Kubrakiewicz

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezydecja 2011 Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza" Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Mazowsze serce Polski Zakochaj się w Warszawie Zamek Królewski w Warszawie Pałac w Jabłonnie Fundacja im. Mariusza Kazany Mistrerstwo Spraw Zagranicznych