IMPRINT
Polski   English
HOME

INFORMACJA PRASOWA

IMPRINT 2011 Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie

Ideą IMPRINT jest prezentacja sztuk graficznych w powiązaniu z dyscyplinami humanistycznymi, tworzenie przestrzeni do spotkań i kontaktów interdyscyplinarnych. Jest to cykliczne wydarzenie artystyczne o charakterze niekomercyjnym, jeden w najważniejszych pokazów współczesnej grafiki na świecie.

Organizatorami IMPRINT 2011 Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza są Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Fundacja Stypendia i Nagrody im.Tadeusza Kulisiewicza. Pierwsza edycja IMPRINT „Zderzenia cywilizacji” odbyła się w 2008 roku, w wystawie konkursowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie uczestniczyło 210 artystów z 44 krajów.

Temat drugiej edycji IMPRINT „Metropolis” został zaproponowany przez Międzynarodową Kapitułę Honorową w składzie: prof. Maria Poprzęcka, prof. Zofia Rosińska, Maksymilian Celeda, prof. Wiktor Jędrzejec , Mikael Kihlman, prof. Akira Kurosaki, prof. Jan Pamuła, prof. Stanisław Wieczorek, Boris Zhutovski.

Na konkurs nadesłano 1221 prac, 358 artystów z 40 krajów. Jury Kwalifikacyjne, składające się z wybitnych artystów grafików z różnych środowisk w Polsce, obradujące w dniach 16-18 marca 2011 dopuściło do wystawy prace 170 artystów. Jury Międzynarodowe w składzie prof. Paul Coldwell (przewodniczący), Ewa Gorządek , Jiang Lu, Modhir Ahmed, prof. Paweł Nowak, Vladimir Tsesler w dniach 23 – 25 maja 2011 wyłoniło laureatów.

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 15 października 2011 roku w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace wykonane w tradycyjnych technikach graficznych, jak i zrealizowane w nowoczesnych technologiach. Ekspozycja obejmie także prace graficzne członków Jury Kwalifikacyjnego oraz Jury Międzynarodowego.

Druga edycja Triennale IMPRINT została objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent m. st. Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz uzyskała patronat Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.

imprint 2011

imprint 2011

imprint 2011

imprint 2011

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezydecja 2011 Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza" Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Mazowsze serce Polski Zakochaj się w Warszawie Zamek Królewski w Warszawie Pałac w Jabłonnie Fundacja im. Mariusza Kazany Mistrerstwo Spraw Zagranicznych