IMPRINT
Polski   English
HOME

ORGANIZATORZY

Rektor ASP w Warszawie
Prof. Ksawery Piwocki

Urodzony 29 czerwca 1948 w Warszawie. Ukończył Liceum Technik Plastycznych w 1967. W latach 1967-1973 studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, uzyskując dyplom w pracowni prof. Juliana Pałki. Od 1973 jest pedagogiem w macierzystej uczelni, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. W 1996 został profesorem. W latach 1999-2005 przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego. W 2004 został wybrany rektorem uczelni. Ponadto jest dyrektorem programowym Warszawskiej Szkoły Reklamy (od 1995) i profesorem w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (od 2000). Jest współautorem programów dydaktycznych wydziałów i uczelni, z którymi współpracuje. Zasiada w Komisji Programów Unijnych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2005) i Radzie Programowej Muzeum Narodowego w Warszawie. Bezpośrednio po studiach przez kilkanaście lat zajmował się głównie grafiką wydawniczą oraz projektowaniem wnętrz i wystaw. W latach 90. prowadził własne studia graficzne: JES, KP Studio, Xartserwis sp. z o.o. Od połowy lat 70. nieprzerwanie kontynuuje twórczość w zakresie projektowania graficznego. Jest autorem projektów systemów informacji wizualnej, znaków, różnorodnych projektów graficznych. Ponadto stale współpracuje z Muzeum Etnograficznym i Archeologicznym w Łodzi jako projektant wystaw.

Prezes Fundacji Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza
Maksymilian Celeda

Ukończył średnią Szkołę Rzemiosł Artystycznych w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował w placówkach oświatowych i społeczno-kulturalnych. Od 1978 roku pracuje w Ministerstwie Kultury na różnych stanowiskach. Wieloletni Dyrektor Departamentu Książki i Departamentu Szkolnictwa Artystycznego, a od dwóch lat Radca Ministra. Jest Prezesem Fundacji „Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza”. Szczególnie zasłużony dla Kultury i Oświaty. Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (organizator wielu wystaw, koncertów i konkursów). Za tę działalność uhonorowany wieloma znaczącymi odznaczeniami między innymi: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.

Kapituła Honorowa

Maksymilian Celeda
Prof. Wiktor Jędrzejec
Mikael Kihlman
Prof. Akira Kurosaki
Prof. Jan Pamuła
Prof. Maria Poprzęcka
Prof. Zofia Rosińska
Prof. Stanisław Wieczorek
Boris Żutowski

Komitet Organizacyjny

Prof. Agnieszka Cieślińska
Dr Mateusz Dąbrowski
Dr Małgorzata Dmitruk
Dr Sebastian Dudzik
Dr hab. Rafał Kochański
Alina Magnuska
Dr Dorota Optułowicz Mc Quaid
Dr hab. Błażej Ostoja Lniski
Prof. Ewa Walawska
Prof. Piotr Smolnicki
Prof. Rafał Strent
Dr Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz
Prof. Andrzej Węcławki
Grażyna Wielicka
Małgorzata Zakrzewska

Kurator Triennale

Prof. Agnieszka Cieślińska

Asystent Kuratora

Dr Dorota Optułowicz Mc Quaid

Przyjmowanie prac, Organizacja przeglądów

Dr Dorota Optułowicz Mc Quaid, Dr Małgorzata Dmitruk

Redakcja, prowadzenie strony internetowej

Dr Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz

Administrowanie strony internetowej

Dla Ludzi

Organizacja konferencji naukowej

Dr Katarzyna Kasia, Dr hab. Rafał Kochański

Projekt ekspozycji

Adrianna Ciborek, dr Jarosław Garkowienko  C&G

Komisarz wystawy

Dr hab. Błażej Ostoja Lniski

Projekt identyfikacji wizualnej

Dr hab. Piotr Garlicki

Tłumaczenia

Piotr Szymor

Biuro Imprint

Grażyna Wielicka,

Projekt katalogu

Paweł Osial

Zdjecia prac

Sylerster Puchła

Realizacja filmu IMPRINT 2011

Michał  Burbicki

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezydecja 2011 Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza" Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Mazowsze serce Polski Zakochaj się w Warszawie Zamek Królewski w Warszawie Pałac w Jabłonnie Fundacja im. Mariusza Kazany Mistrerstwo Spraw Zagranicznych