IMPRINT
Polski   English
HOME

IMPRINT 2011

Uroczyste otwarcie wystawy METROPOLIS IMPRINT’2011 i wręczenie nagród odbyło się 15 października 2011 roku o godz. 17.00 w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Na wystawie zaprezentowane zostały prace wykonane w tradycyjnych technikach graficznych, jak i zrealizowanych w nowoczesnych technologiach.

Laureatami IMPRINT’2011 zostali:

I nagroda Pan Krzysztof Szymanowicz
II nagroda Pan Árpád Daradics
III nagroda Pani Haruko Cho
IV nagroda Pani Stefanie Holler
Nagroda Fundacji im. T. Kulisiewicza Pan Krzysztof Ćwiertniewski
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Anna Sadowska
Nagroda Fundacji im. Mariusza Kazany Pan Marcin Białas

Druga edycja Triennale IMPRINT została objęta patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent m. st. Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz uzyskała patronat Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.

Partnerami II edycji Triennale są:

Zamek Królewski w Warszawie
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dom Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk
Autorska Galeria Grafiki
Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu
Fundacja im. Mariusza Kazany.

Patronat medialny nad imprezą objęli:

TVP Kultura, TVP Warszawa, Art & Buisness, Arteon, Bluszcz, CAM Media, Pismo Warszawskich Uczelni Artystycznych ASPIRACJE, Miesięcznik Stolica, portale: WawCity.pl, Independent.pl, O.pl, pora.p

IMPRINT 2008

Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie

Zderzenia cywilizacji

Warszawska Akademia Sztuk Pięknych i Fundacja im. Tadeusza Kulisiewicza, podjęły inicjatywę zorganizowania Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych. Ideą nowego międzynarodowego triennale jest prezentacja sztuki graficznej w powiązaniu z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz zbudowanie przestrzeni dla spotkań i kontaktów interdyscyplinarnych.

Temat przewodni Triennale – Zderzenia cywilizacji –  jak nigdy dotąd zyskuje na znaczeniu i aktualności ze względu na przeobrażenia współczesnego świata i nieprzewidziane kierunki zmian politycznych i kulturowych. Sztuka, w tym grafika, ma swoje poważne miejsce w oglądzie i analizie owego cywilizacyjnego zderzenia.

Tradycyjnie pojmowana grafika od wieków służąca rozpowszechnianiu myśli i idei, przeżywająca swój rozkwit wraz z rozwojem cywilizacji druku, obecnie staje przed wielkimi wyzwaniami nowoczesności, zmianami technologicznymi, otwarciem przestrzeni wirtualnej i innymi.

Rola grafiki w pokazie Triennale może być traktowana nie tylko w sposób przedmiotowy, obrazujący temat, ale również podmiotowy. Przedstawiając obok tradycyjnych technik graficznych, nowoczesne technologie wykorzystywane przez współczesnych artystów, pokazane zostaną również różnorodne postawy artystyczne mieszczące się w kategorii współczesnych działań graficznych.

Finansowane ze środków:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Urzędu m. st. Warszawy

Patronat honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Pan Bogdan Zdrojewski
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 
Pani dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Organizatorzy Triennale

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Fundacja im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Komitet Organizacyjny

Prorektor ASP w Warszawie prof. Wiktor Jędrzejec
Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie prof. Andrzej Węcławski
Prodziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie prof. Piotr Smolnicki
Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów ASP w Warszawie prof. Stanislaw Wieczorek
Kurator Triennale dr hab. Agnieszka Cieślińska-Kawecka
Asystent Kuratora - dr Dorota Optułowicz-McQuaid
Komisarz ds. Jury Kwalifikacyjnego - dr hab. Błażej Ostoja-Lniski

Rada Artystyczno-Programowa

Jerzy Biernat Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków
Maksymilian Celeda Prezes Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza
dr hab. Agnieszka Cieślińska-Kawecka Wydział Grafiki ASP w Warszawie
Bogusław Deptuła krytyk sztuki
Hanna Jaworowicz Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, Muzeum w Kaliszu
dr hab. Zygmunt Januszewski Wydział Grafiki ASP w Warszawie
prof. Wiktor Jędrzejec Prorektor ASP w Warszawie
Małgorzata Naimska Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
prof. Anna Lewicka-Morawska Historyk sztuki ASP w Warszawie
Alina Magnuska Zastępca Dyrektora Instytutu Sztuki Mediów ASP w Warszawie
Radosław Mleczko Muzeum Narodowe w Warszawie
prof. Jarosław Modzelewski Wydział Malarstwa ASP w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Opolski Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Leonard Pietraszak Wiceprezes Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza
prof. dr hab. Maria Poprzęcka Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UW
prof. dr hab. Zofia Rosińska Instytut Filozofii UW
adi. kw. II st. Piotr Smolnicki Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie
prof. Janusz Stanny Wydział Grafiki ASP w Warszawie
prof. Rafał Strent Wydział Grafiki ASP w Warszawie
prof. Ewa Walawska Wydział Grafiki ASP w Warszawie
prof. Andrzej Węcławski Wydział Grafiki ASP w Warszawie
prof. Stanisław Wieczorek Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów w Warszawie
prof. Władysław Winiecki Wydział Grafiki ASP w Warszawie
Małgorzata Zakrzewska Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezydecja 2011 Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza" Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Mazowsze serce Polski Zakochaj się w Warszawie Zamek Królewski w Warszawie Pałac w Jabłonnie Fundacja im. Mariusza Kazany Mistrerstwo Spraw Zagranicznych